TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Xuanduy
LG_14
4
11227594
2
____Sky____
BF___01
4
4556819
3
CoMay
BF_MayTuoiGi
4
681876
4
JAV_Japan
_PhimConHeo_
4
44234
5
___MicKey___
BF_MicKey_
3
7987973
6
HaiLua
BF_62zz
3
7564867
7
LinhXinh
LG_LinhXinh
3
4945793
8
ThuAnh
BF_Perseus
3
4449549
9
Tieu_Mai
BF_AnNinhXom
3
3319308
10
Pon
BF___113
3
2099176