TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
LinhXinh019
Kingdom
5
5386048
2
BMVX1
BF_ThuyTien
4
20291541
3
__BangChiu__
BF__SHIELD
4
17784685
4
Xuanduy
LG_14
4
11227594
5
1996
ManhHo
4
7199945
6
____Sky____
BF___01
4
4556819
7
BeMun
___MariO___
4
2757427
8
CoMay
BF_MayTuoiGi
4
681876
9
JAV_Japan
_PhimConHeo_
4
44234
10
___MicKey___
BF_MicKey_
3
7987973