Download Game

Tên files Mô tả Link tải
Full Client Cập Nhật 08/11/2022 Link Google
MEDIA 376 Dành Cho ai lỗi UPDATE + MBOT Link Google
MEDIA 376 Dành Cho ai lỗi UPDATE + SBOT Link Google

Auto - Bot

FonChu
Tên files Mô tả Link tải
Fonchu tieng viet 13/06/2022 Link Google
UNIBOT UNIBOT Link Google
SBOT SBOT Link Google
VsroHelper VsroHelper SRO MÃNH HỔ 19/06/2022 Link Google
DATA VsroHelper DATA VsroHelper SRO MÃNH HỔ 19/06/2022 Link Google
MBOT MANH HO (Update 13/11/2022 Link Google
FIX RUN File EXE đề phòng lỗi Update Link Google

Phần Mềm Hỗ Trợ

Tên files Mô tả Link tải
Teamviewer Phần mềm hỗ trợ , điều khiển máy tính từ xa Link Google